Aangezien de tijd is aangebroken van het ons weer herinneren én inzetten van ons zelfdenkend vermogen, wil ik je vragen om diep in jezelf, mijn woorden te voelen. Ik deel niet dé waarheid, ik deel mijn waarheid. Voel jij vooral jouw waarheid.

De tijd dat we anderen blindelings geloofden, is voorbij. Helemaal wanneer zij zich in ongelijkwaardigheid boven ons stellen.

Ongelijkwaardigheid is gedrag, ingegeven door de matrix. Het komt voort vanuit de persoonlijkheid en is ingezet door trauma. Ongelijkwaardigheid versterkt het ego en ontkracht de oorspronkelijke mens. Het stimuleert bij de onderdanige volgeling afhankelijkheid en schapengedrag.

Het is een programma van de matrix, bedoeld om jou en mij te laten geloven dat we het onmogelijk zelf kunnen weten, herinneren of zelf zouden kunnen bedenken. Het is hét programma van de matrix waarbij de intelligentie, niet de kennis intelligentie, wat overigens geen werkelijke intelligentie is maar eerder een soort afleiding, maar de waarnemingsintelligentie, van 100 naar 5% werd gereduceerd. Al die velden gaan nu weer open.

Als een kip mét kop, gooi ik het in het veld: GoFit19 is een niet aantoonbaar virus. Er zijn alleen verschijnselen: droge hoest, koorts, vermoeidheid en verminderde smaak. Waarneming: op de site van het rivm staat sinds kort als extraatje: neusverkoudheid.

Er bestaat op dit moment geen medische test die met 100% zekerheid, in of buiten een lichaam, dit biervirus kan aantonen of zichtbaar kan maken.

Een medische test is 100% betrouwbaar, of niet. De pcr test wijkt 30-60% af. Daarom is deze test 100% waardeloos en onbruikbaar.

Toch wordt deze test veelvuldig en ook onder dwang ingezet. Daarmee wordt ons getoond dat er een belangenverstrengeling is. Want waarom zou men een waardeloze test, zoveel willen gebruiken en daarnaast, de zogenaamde testresultaten gebruiken voor een te vormen beleid? Wat is hier werkelijk gaande?

A) is het verzamelde dna nodig voor bv het vaccin?

B) heeft de beschadiging die hoog in beide neusholtes worden aangebracht, waar de hersenen onbeschermd achter liggen, gemaakt door de schwab van de test, een doel? Zo ja, welk doel? Waarneming: de hypofyse ligt daar dichtbij. Het hormoon producerend orgaan wat het centrum is van alle hormoonproducerende organen.

C) zou het zo kunnen zijn dat met de schwab van de test iets ingebracht wordt in of naast onze hersenen/bloedbaan?

Wat hier werkelijk gaande is, zal mogelijk later in dit scenario bekend worden en kunnen we Nu helemaal loslaten. Voor Nu is het uitermate belangrijk om je, zonder compromis, niet te laten testen.

In een integere en nieuwsgierige wereld, is 1% afwijken reden om te blijven zoeken naar de tot dan toe onbekende waarheid. Iedere wetenschapper werd daar voorheen enthousiast van en daar was ook altijd subsidie voor beschikbaar.

Wat is er met die kwaliteiten gebeurd? En, waar blijft die 100% betrouwbare test?

Of is er misschien geen testmateriaal? Is er misschien geen virus?

GoFit19 is niet werkelijk aantoonbaar. Er zijn wel omstandigheden, waar mensen ziek van worden.

Wanneer omstandigheden ziekmakend zijn, wordt de mens ziek.

Wanneer omstandigheden aanmoedigend zijn, bloeit de mens op.

Omstandigheden zijn 100% bepalend mbt het resultaat wanneer we aanhaken.

De werking van ons brein is dankzij bv affirmaties, waarbij we het brein programmeren met een nieuwe waarheid, inzichtelijk gemaakt. Ook het effect van een placebo, toont de bijzondere mogelijkheden van programmering van het brein.

Het brein laat hiermee overigens zien hoe weinig identiteit het eigenlijk heeft. Ook hoe beperkt intelligent en autonoom hij werkelijk is. Tevens dat hij geen waarheid van leugens kan onderscheiden en dus hoe gemakkelijk hij voor de gek te houden is. Een placebo is immers fake net als een affirmatie.

Ik zeg denk aan een roze olifant. En wat ziet u? Precies, dat ja. Laten we dat nog 10 x doen en wat is er dan? Precies, een kudde roze olifanten.

We hebben zojuist geconstateerd, dat het brein niet in staat is om waarheid van leugens te onderscheiden. We kunnen daardoor concluderen dat waarheid dus niet in ons denken te vinden is of dankzij analyses via het denken, zichtbaar wordt.

Het denken staat in dienst van twee centra waarvan één zich in dit lichaam bevindt en de ander er buiten.

In het lichaam staat het brein ten diensten van het hart. Niet als manifester van wat het hart wil want dat is afleiding. Het hart wil namelijk helemaal niets behalve in verbinding met de oorsprong zijn en haar creatiekracht inzetten voor belangrijke zaken die de oorsprong ondersteunen. NB de hart-brein verbinding is zeer krachtig wanneer zij hun oorspronkelijke taak uit kunnen voeren.

Buiten het lichaam staat het brein in service van de matrix. Ons denken is de ingang van de artificiële frequentie velden. Het zijn namelijk vergelijkbare frequenties. Ook hierom zal waarheid zich nooit in het denken ontvouwen omdat er altijd ruis van de matrix doorheen loopt.

Wat zijn de omstandigheden rondom GoFit19?

GoFit is ons gepresenteerd als een doodsvonnis inclusief dood neervallende mensen in de filmpjes uit China. We worden continue herinnerd aan dat zogenaamd dodelijke virus. Langs de snelweg, op straat, in winkels, in advertenties, dankzij mindkappen, door media en artsen te indoctrineren en de mond te snoeren en door manipulaties toe te passen op de cijfers. Maar ook door van overledenen te switchen naar de onschuldige ‘besmettingen’.

Het zit werkelijk briljant in elkaar. Je zou het bijna geloven.

Wanneer we het brein steeds weer vertellen dat het lichaam gezond is, zal de kans op ziekte met een flink percentage afnemen. Mogelijk zelfs met 100%. Wanneer we het tegenovergestelde doen, zal de kans op ziekte met 100% toenemen. Daar is geen hogere wiskunde voor nodig  Wanneer je aanhaakt aan de omstandigheden dan is de kans 100% dat je ziek wordt. Je lichaam gelooft het en zal zich in integriteit gaan gedragen.

Programmering is wat onze overheid doet. Uit naam van de WHO ofwel het RIVM. Programmeren tot ziekte. Tot iets dodelijks met koorts, benauwdheid en smakeloosheid.

Je moet echt van goede huize komen om niet aan te haken en in je eigen centrum, waarheid te blijven.

Wanneer omstandigheden ziekmakend zijn, wordt de mens in die omstandigheid ziek.

De afgelopen maanden, zijn er mensen door die omstandigheden getroffen. Een enkeling van hen is overleden. Echter, door wat precies, en of er een duidelijke onuitwisbare overeenkomst bestaat tussen de sterfgevallen onderling, is niet bewezen.

Op 10 oktober 2020 las ik op facebook het volgende. Ervan uitgaande dat dit waar is: ze doen er werkelijk alles aan om ons te programmeren!

pastedGraphic.png

We weten ook dankzij verklaringen van artsen dat mensen die de afgelopen maanden in een kliniek (ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis) zijn overleden, het biervirus veelal als doodsoorzaak op hun overlijdenscertificaat vermeld kregen. En dat dat een instructie van het RIVM was.

Zij die in Nederland of België met spoed opgenomen werden met bijvoorbeeld cardiovasculaire klachten en die het niet overleefden, overkwam dit zelfde ook nogal eens. Aldus verklaringen van familieleden.

Er is mij zelfs ter oren gekomen dat de vergoeding van de zorgverzekeraars bij een overleden patient met CoVite19, hoger is dan alle andere vergoedingen. Ik heb gezocht naar de bevestiging hiervan maar die heb ik niet gevonden. Fill me in als jij het aan kunt tonen. Dank alvast.

Dan gaan we het nu eindelijk over kukelen hebben

Heeft u zich ooit afgevraagd wat maakt dat een haan kukelt?

De zonsopkomst speelt me. Wat nog meer?

Eigenlijk is het simpel samen te vatten. Een haan kukelt als uiting van een situatie. Van een omstandigheid.

Zo is het ook precies met ziekte: ziekte is een uiting van de omstandigheid.

Hanen kukelen overigens nooit alleen: als er 1 begint, dan kukelen ze allemaal. Is kukelen dan besmettelijk????

Nee, de haan kukelt omdat hij kukelt. Het zijn de omstandigheden die bepalen of de haan kukelt.

Zo is het ook met dit virus. Het zijn de omstandigheden die maken of een mens ziek of Fit wordt. Hoe meer je aanhaakt, hoe meer je wegbeweegt van je eigen centrum, hoe groter de kans om ziek te worden.

Dus wees wijs.

Kukel vrijelijk mee. Wanneer de omstandigheden dat van je vragen.

Voor de komende periode is het uitermate belangrijk dat je geen aandacht meer geeft aan deze hoax maar dat je in het Nu gaat Leven. Weg van de toekomst en het verleden, weg van facebook eh… de matrix en zijn programma’s. In je centrum. De energie in het Nu is het meest ondersteunend aan wie wij zijn. Daar draaien namelijk geen artificiële programma’s.

Daar is alleen maar Nu.

Tot een ander Nu.

Warme groet,

Judith van Beers

#matrixbewustzijn #durfteleven #stroomversnellers #LevensKunstenaar #OorspronkelijkLeven #Gezondheid