“Ware spiritualiteit betekent: in verbinding met Spirit. Jouw Spirit. Jouw Zelf. Dát goddelijke en onsterfelijke deel in jou waarvoor je hier op de aarde bent gekomen. Waarom jij hier, tegelijkertijd met mij, op deze aarde bent.”

Dag KrachtWezen,

Geboren op deze aarde maar niet van deze aarde ben ik hier in support van de mensheid die in deze (nu nog) bezette werkelijkheid, ook in verbinding zijn met het Oorspronkelijk Grid. Dat Levensveld zal terugkeren op Gaja, de grotere planeet waarvan ons slechts een deel getoond wordt. Dat deel heet ‘Aarde’ en dat deel wordt getoond als een globe maar is dat niet. 

Mijn aardse naam is Judith van Beers. Ik heb een niet te negeren en actieve “waarheidsdetector”. Ik herken integriteit, of een gebrek daar aan, in een nano seconde. Ik kan in de lagen van mijn en jouw werkelijkheid kijken en kan verbanden waarnemen waardoor ik oorzaak en gevolg, kan voor-zien. Door mijn waar-neming, kan het waargenomene weer vrij bewegen. Men noemt mij Stroomversneller: met mij kunnen we samen de kortst mogelijke route tot Leven nemen.

Hoe wij momenteel hier op deze aarde met elkaar omgaan, is totaal anders dan wat ons bekend is. Ons Wezen, wat universa oud is, herinnert zich hoe wij in gelijkwaardigheid en respect met elkaar omgaan. In deze huidige realiteit, zal die werkelijkheid, weer steeds meer ruimte in gaan nemen.

In mijn herinnering en waarneming, die ik zie en voel, zijn er hier op aarde twee velden, twee hologrammen van wereldformaat aanwezig. Een Oorspronkelijk, bekrachtigend veld en een artificieel (ofwel matrix), ontkrachtend veld. Het matrix veld is momenteel nog aanwezig maar gaat verdwijnen. Het is daarom van belang dat wij onze Oorspronkelijke en Kosmische krachten versterken en juist ook in deze situatie, in of naast deze huidige artificiële werkelijkheid, een parallelle samenleving creëren. Beiden zullen de matrix doen wankelen. NB Er tegen vechten zal deze versterken en jou enorm verzwakken.

Al mijn hele Leven, heb ik deze artificiële matrix, deze gemaakte werkelijkheid, en de energie die hierin aanwezig is, kunnen voelen. Ik begreep alleen niet wat ik voelde of wat het betekende maar het effect was dat ik vooral eigenheid vertoonde in mijn gedrag, ik alles anders deed dan wie of wat dan ook en ik, zoals mijn moeder in haar bio schreef als “een eigengereid grietje” werd gelabeld. Omdat het niet in mij of mijn ouders opkwam dat er iets mankeerde aan deze wereld, konden wij niet anders concluderen dan dat er iets mis moest zijn met mij. Want ik paste echt niet in deze voor mij vreemde wereld. Als kind startte ik daarom al op de lagere school met begeleiding door een psycholoog. Doodeng, in zo’n beige kantoortje zonder ramen bij de GGD alleen met zo’n man. Hoe aardig hij ook was, ik wist me geen raad en werd er alleen maar nog onzekerder van. Op mijn 15e was de innerlijke impuls zo groot dat ik mezelf, door weg te lopen, bevrijdde van de ontkrachtende gevangenis van het ouderlijk gezin. De reden was dat anders de relatie met mijn moeder kapot zou zijn gegaan. En daar was ik niet toe bereid. Ik liep weg om niet weer terug te keren. De relatie met mijn moeder werd een goede en gelijkwaardige en duurde nog 20 jaar voordat zij deze aarde verliet.

De meesten van ons weten en voelen dat er hier op aarde, niet veel klopt. Mede hierdoor maar bovenal vanwege onze gulzigheid aan het Leven, bleven we zoeken naar daar waar het wel herkenbaar en bekrachtigend voelt. Naar daar waar het wel klopt. Begin deze eeuw werd iedereen spiritueel, verbond zich met een kracht buiten zichzelf, kocht een buddha en deed de ene na de andere therapie of persoonlijk ontwikkelingstraining om zichzelf te fixen van al het trauma uit dit en vorige levens. Opvallend is dat Nederland een zeer hoog aantal coaches en therapeuten kent.   

Mijn herinnering aan mijn kosmische thuis, daar waar mijn Wezen vandaan komt is ook in dit Leven, aanWezig. Van daar, arriveerde ik op aarde met een Kosmische taak.

Een pijler, binnen deze Kosmische taak, is integriteit. Integriteit is op dit moment de belangrijkste en tevens de meest vanzelfsprekende kwaliteit, die we hier, nu nog, op aarde missen. Alle verstrengelde belangen maken dat integriteit in het huidige hologram, naar de achtergrond is verplaatst.

In het Oorspronkelijke hologram, zijn wij ingeplugd met onszelf om van daaruit, met focus en aandacht, te Leven. Wij zijn emotionele en gevoelige Wezens, gevuld met Levenskracht en vreugde. In onze kern zijn wij liefdevol. Wij kunnen de ander heel goed ontvangen zonder hem of haar op een matrixwijze te veroordelen. Wij zijn gelijkwaardig aan elkaar en kennen geen hiërarchie. Omdat wij allemaal een andere taak hebben, zijn wij werkelijk geïnteresseerd aan elkaar. Wij vullen elkaar aan, wetende wij dat wij elkaar nodig hebben terwijl wij autonoom zijn. Wij bekrachtigen elkaar. Wij kennen een Wezenlijke verbinding met anderen. Onze persoonlijkheid is niet aanWezig. Wij Leven in vrede en respect met elkaar en strijden niet. Dat zou immers de matrix versterken.

Sinds ik hier op deze aarde arriveerde, neem ik waar dat veel mensen zich hier niet thuis voelen. We zitten dit leven uit, we overleven en worden ziek van ongezonde en mensonterende situaties. Ons is wijsgemaakt dat wij hier zijn om te ontvangen en gelukkig te worden. En als gelukkig worden niet lukt, maar wel het zoveelste trauma zich aandient, constateren we dat dat aan ons zelf ligt en worden we steeds meer beperkt dankzij steeds meer trauma. Dit is hoe deze matrix, bewust en expres is ingericht. 

Kwantumfysica, onderdeel van de Oorspronkelijke wereld, is mijn belangrijkste ‘gereedschap’. De afgelopen jaren heb ik de werking van de matrix zorgvuldig waargenomen en heb ik in alle lagen kunnen kijken en voelen.

De matrix heb ik doorvoeld en onderzocht. Ik heb er mee gespeeld en heb mezelf en hem, flink uitgedaagd. Ik heb ervaren dat hoe wij bewegen, wat wij zeggen, wat wij doen en wat wij denken, bepaalt of we de energetische velden van de matrix of die van de oorsprong activeren. Omdat we momenteel (mei 2022) in een tijd zitten welke onze volle aandacht nodig heeft, is het brengen van matrix Bewustzijn een heldere stap. Matrix Bewustzijn filtert ruis en geeft jou de mogelijkheid om jezelf en jouw Oorspronkelijke Kosmische Kracht, te ontmoeten. 

Onze Kosmische Creatie Kracht die zich in het Levensveld bevindt, is iets totaal anders dan onze aangeleerde en met de persoonlijkheid verbonden over-levingskracht, zal steeds meer ter beschikking komen zolang we ons niet door de artificiële matrix laten ontvoeren. De hack van de matrix zal uiteindelijk op alle aardes stoppen. Het Oorspronkelijke hologram zal hier terugkeren zodat de Wezenlijke Mens weer kan zijn wie hij van Oorsprong is.

Warme hartegroet, 

Judith van Beers

 

“De mens draagt zeer waardevolle informatie in zich wat, wanneer hij zich dat herinnert, hem dat tot een zeer krachtig, gezond en creërend wezen maakt”.