“Ware spiritualiteit betekent: in verbinding met Spirit. Jouw Spirit. Jouw Zelf. Dát goddelijke en onsterfelijke deel in jou waarvoor je hier op de aarde bent gekomen. Waarom jij hier, tegelijkertijd met mij, op deze aarde bent.”

Dag KrachtWezen,

Als Ambassadeur van het Oorspronkelijk Levensveld, ben ik hier op aarde om integriteit terug te laten keren.

Mijn naam is Judith van Beers. Ik heb een niet te negeren en actieve “waarheidsdetector” in mijn lichaam, voorbij oordeel, mening of aanname. Ik herken integriteit, of een gebrek daar aan, in een nano seconde. Ik kan in de lagen van deze werkelijkheid kijken en kan verbanden, tijdslijnen waarnemen waardoor ik oorzaak en gevolg, kan voor-zien. Door mijn waar-neming, kan het waargenomene weer vrij bewegen. Men noemt mij Stroomversneller: met mij kunnen we samen de kortst mogelijke route tot Leven nemen.

Hoe wij momenteel hier op deze aarde met elkaar omgaan, is totaal anders dan wat ons bekend is. Ons Wezen, ook wel ziel, kern of being genoemd, herinnert zich hoe wij in gelijkwaardigheid en respect met elkaar omgaan. In deze huidige realiteit, zal die werkelijkheid, steeds meer ruimte in gaan nemen.

In mijn herinnering en waarneming, die ik zie en voel, zijn er hier op aarde twee velden, twee hologrammen aanwezig. Een Oorspronkelijk, bekrachtigend veld en een artificieel (ofwel matrix), ontkrachtend veld. Het matrix veld is momenteel nog aanwezig maar is aan het verdwijnen.  Tegen dit oude systeem vechten zal deze versterken en jou verzwakken. Het is daarom van belang om voluit te Leven en ondertussen de wereld waar wij naar onderweg zijn, te visualiseren.

Al mijn hele Leven, heb ik deze artificiële matrix, deze gemaakte werkelijkheid, en de energie die hierin aanwezig is, kunnen voelen. Ik begreep alleen niet wat ik voelde of wat het betekende maar het effect was dat ik vooral eigenheid vertoonde in mijn gedrag, ik alles anders deed dan wie of wat dan ook en ik, zoals mijn moeder in haar bio schreef als een “eigengereid grietje” werd gelabeld. Omdat het niet in mij of mijn ouders opkwam dat er iets mankeerde aan deze wereld, konden wij niet anders concluderen dan dat er iets mis moest zijn met mij. Want ik paste echt niet in deze voor mij vreemde wereld. Als kind startte ik daarom al op de lagere school met begeleiding door een psycholoog. Doodeng, in zo’n beige kantoortje zonder ramen bij de GGD alleen met zo’n man. Hoe aardig hij ook was, ik wist me geen raad en werd er alleen maar nog onzekerder van en bewoog verder van meZelf weg dan dat ik dichterbij mijn ware Zelf kwam. Op mijn 15e was de innerlijke impuls zo groot dat ik niet anders kon dan het ouderlijk huis te verlaten. Dat bleek een juiste keuze: de relaties met mijn beide ouders werden fijn en gelijkwaardig. Ik kon mijn eigen pad gaan lopen.

Sinds ik hier op deze aarde arriveerde, neem ik waar dat veel mensen zich hier niet thuis voelen. Velen van ons zitten dit leven uit, overleven in plaats van Leven en worden ziek van ongezonde en mensonterende situaties. Ons is wijsgemaakt dat wij hier zijn om te genieten en gelukkig te worden. En als gelukkig worden niet lukt, maar wel het zoveelste trauma zich aandient, constateren we dat dat aan ons zelf ligt en worden we steeds meer beperkt dankzij een opstapeling van traumatische gebeurtenissen.

Nu ik weet en mij herinner dat deze wereld vanuit onze gevoelskracht, wat iets anders is dan de emoties die we ervaren, is opgebouwd, weet ik dat wij ook in staat zijn om deze te veranderen.

Kwantum fysica, onderdeel van de Oorspronkelijke wereld, is mijn belangrijkste ‘gereedschap’. Al mijn hele aardse Leven ben ik daarmee in onderzoek en heb ik allerlei experimenten gedaan. De informatie die in mij Leeft, is geen aangeleerd iets. Het is wat ik mij her-inner.

Hier op aarde keert het Levensveld terug. Dat is al gaande. We glijden onze nieuwe wereld in. Een Oorspronkelijk krachtveld waar wij ons wel thuis voelen. Waar liefde, blijdschap, gelijkwaardigheid, bekrachtiging en respect de basis is van waaruit wij bewegen.

Ik verheug me! Beweeg je mee?

Warme hartegroet, 

Judith van Beers

 

Wie jij in Wezen bent en wat jouw Oorspronkelijk Potentieel is, gaat voorbij het voorstellingsvermogen van jouw brein. Jij bent Liefde. Jij bent heel en compleet. Dat wat jij te ont-dekken hebt, ligt binnen in jou. Dat zijn de kroonjuwelen van wie jij in Wezen bent.”

– Judith van Beers –

Het Leven is Waar-achtig

– Le’eíhla Hasjanthaa’h –