“Wat jij ziet, dat ben ik niet.

Wat ik zie dat ben jij niet.

We kunnen slechts onszelf zien. De rest is allemaal afleiding”

Hoe we nu als mensen op deze aarde met elkaar omgaan, is totaal anders dan wat ons van Oorsprong bekend is. Ons wezen, wat miljoenen jaren oud is, herinnert zich hoe wij wel in de Oorsprong met elkaar omgaan. Die verscheuring is tegelijk verwarrend en ontkrachtend. Omdat de meesten van ons, weten en voelen dat er hier op aarde, veel niet klopt, blijven we steeds zoeken naar de uitgang.

Mijn aardse naam is Judith van Beers. Ik kan waarheid voelen en in lagen kijken. Ik kan verbanden waarnemen waardoor ik oorzaken en gevolg, direct zie. Ik word Stroomversneller genoemd: we kunnen samen de korte route nemen.

Ik herinner me hoe wij in de Oorsprong met elkaar omgaan. Integriteit is de belangrijkste en tevens de meest vanzelfsprekende kwaliteit, die we hier op aarde missen. En die automatisch aanwezig is wanneer we ons één voelen met de natuur en met alles wat leeft. Dat zorgt dan ook voor verwarring. Wat ons inspireert is de gulzigheid voor Leven. Wij zijn emotionele en zeer gevoelige wezens die voelen dat we Leven. Voorbij onze aardse persoonlijkheid is er een wezenlijke verbinding met anderen. Wij zijn liefdevolle wezens, kunnen de ander heel goed ontvangen zonder hem of haar te veroordelen en zijn gelijkwaardig aan elkaar. Er is vrede omdat de verbinding met elkaar altijd het belangrijkste is en wij weten dat we elkaar nodig hebben zonder afhankelijk van elkaar te zijn. 

In mijn waarheid zijn er hier op aarde twee velden aanwezig. Een Oorspronkelijk en bekrachtigend veld en, tegelijkertijd, een artificieel (ofwel matrix), ontkrachtend veld. 

Sinds ik hier op deze aarde arriveerde, neem ik waar dat veel mensen zich hier niet thuis voelen. We zitten dit leven uit, we overleven en worden ziek van ongezonde en mensonterende situaties. We geloven dat we hier zijn om te ontvangen en gelukkig te worden. En als gelukkig worden niet lukt, maar wel het zoveelste trauma zich aandient, constateren we dat dat aan ons zelf ligt. Zo is deze matrix ingericht. 

Ik verbind me dagelijks met de velden van de Oorsprong, mijn thuis, laat me inspireren en neem waar. Kwantumfysica, onderdeel van de Oorspronkelijke wereld, is mijn belangrijkste ‘gereedschap’. De afgelopen jaren heb ik de werking van de matrix zorgvuldig waargenomen

De matrix heb ik doorvoeld en onderzocht. Ik heb er mee gespeeld en heb mezelf en hem, flink uitgedaagd. Ik heb ervaren dat hoe wij bewegen, wat wij zeggen, wat wij doen en wat wij denken, bepaalt of we de energetische velden van de matrix of die van de oorsprong activeren. Omdat we momenteel (oktober 2020) in een tijd zitten welke onze volle aandacht vraagt, waarbij het activeren van en verbinden met de Oorsprong essentieel is, om onszelf weer te bekrachtigen is het brengen van matrix Bewustzijn de volgende stap.

Onze Oorspronkelijke Kracht, wat iets totaal anders is dan onze aangeleerde overlevingskracht, zal steeds meer ter beschikking komen zolang we ons niet door het artificiële veld laten ontvoeren. De hack van de matrix mag op alle aardes stoppen zodat de Mens weer vanuit Oorspronkelijke kracht zal Leven.

Wanneer de mens zich voor 5% herinnert hoe krachtig hij werkelijk is, dan komt er een wereldwijde beweging, weg van de matrix. 

Matrix Bewustzijn filtert ruis en geeft jou de mogelijkheid om eindelijk jouzelf, en jouw Oorspronkelijke kracht te leren kennen. 

Ik kijk naar je uit.

Warme groet, 

Judith van Beers,

Stroomversneller

“De mens draagt zeer waardevolle informatie in zich wat, wanneer hij zich dat herinnert, hem dat tot een zeer krachtig, gezond en creërend wezen maakt”.