..“Wat jij ziet, dat ben ik niet.

Wat ik zie dat ben jij niet.

We kunnen slechts onszelf zien. De rest is allemaal afleiding”

Hoe we nu als mensen op deze aarde met elkaar omgaan, is totaal anders dan wat ons van Oorsprong bekend is. Ons wezen, wat miljoenen jaren oud is, herinnert zich hoe wij wel in de Oorsprong met elkaar omgaan. Die verscheuring is tegelijk verwarrend en ontkrachtend. Omdat de meesten van ons, weten en voelen dat er hier op aarde, veel niet klopt, blijven we steeds zoeken naar de uitgang.

Mijn aardse naam is Judith van Beers. Ik heb een niet te ontkennen waarheidsdetector in dit lichaam. Ik herken integriteit direct. Ik kan in lagen kijken. Ik kan verbanden waarnemen waardoor ik oorzaak en gevolg, direct zie. Ik word Stroomversneller genoemd: met mij kunnen we samen de kortst mogelijke route nemen.

Mijn herinnering aan mijn thuis, het Oorspronkelijke veld, met elkaar omgaan. Integriteit is de belangrijkste en tevens de meest vanzelfsprekende kwaliteit, die we hier op aarde missen. En die automatisch aanwezig is wanneer we ons één voelen met de natuur en met alles wat leeft. Dat zorgt dan ook voor verwarring. Wat ons inspireert is de gulzigheid voor Leven. Wij zijn emotionele en zeer gevoelige wezens die voelen dat we Leven. Voorbij onze aardse persoonlijkheid is er een wezenlijke verbinding met anderen. Wij zijn liefdevolle wezens, kunnen de ander heel goed ontvangen zonder hem of haar te veroordelen en zijn gelijkwaardig aan elkaar. Er is vrede omdat de verbinding met elkaar altijd het belangrijkste is en wij weten dat we elkaar nodig hebben zonder afhankelijk van elkaar te zijn. 

In mijn waarneming zijn er hier op aarde twee velden aanwezig. Een Oorspronkelijk en tevens bekrachtigend veld en een artificieel (ofwel matrix), ontkrachtend veld. 

Sinds ik hier op deze aarde arriveerde, neem ik waar dat veel mensen zich hier niet thuis voelen. We zitten dit leven uit, we overleven en worden ziek van ongezonde en mensonterende situaties. We geloven dat we hier zijn om te ontvangen en gelukkig te worden. En als gelukkig worden niet lukt, maar wel het zoveelste trauma zich aandient, constateren we dat dat aan ons zelf ligt en worden we steeds meer beperkt dankzij steeds meer trauma. Zo is deze matrix ingericht. 

Kwantumfysica, onderdeel van de Oorspronkelijke wereld, is mijn belangrijkste ‘gereedschap’. De afgelopen jaren heb ik de werking van de matrix zorgvuldig waargenomen.

De matrix heb ik doorvoeld en onderzocht. Ik heb er mee gespeeld en heb mezelf en hem, flink uitgedaagd. Ik heb ervaren dat hoe wij bewegen, wat wij zeggen, wat wij doen en wat wij denken, bepaalt of we de energetische velden van de matrix of die van de oorsprong activeren. Omdat we momenteel (mei 2021) in een tijd zitten welke onze volle aandacht mag krijgen, is het brengen van matrix Bewustzijn de volgende stap.

Onze Kosmische Creatie Kracht, wat iets totaal anders is dan onze aangeleerde overlevingskracht, zal steeds meer ter beschikking komen zolang we ons niet door het artificiële veld laten ontvoeren. De hack van de matrix mag op alle aardes stoppen. Het Oorspronkelijke hologram zal terugkeren hier op aarde zodat de Mens weer kan zijn wie hij werkelijk is.

Matrix Bewustzijn filtert ruis en geeft jou de mogelijkheid om eindelijk jouzelf, en jouw Oorspronkelijke kracht te leren kennen. 

Warme groet, 

Judith van Beers,

Stroomversneller

“De mens draagt zeer waardevolle informatie in zich wat, wanneer hij zich dat herinnert, hem dat tot een zeer krachtig, gezond en creërend wezen maakt”.